Schema & Program

Schema
Här är schema för AUTIST 2019 (pdf). Där ges tidsstrukturen för alla fem dagar, och de organiserade programpunkterna.

Ni kan ge feedback via: mejllistan, kommentera på sidan Diskussion, i AspergerForums tråd för träffen, eller direkt med e-post till oss på traff@aspi.se.

Program
Innehåll på träffen är: Umgänge, föreläsningar/seminarier, egna samtal, naturpromenader, brädspel, inspiration m.m.

Alla gemensamma seminarier är i Stora salen. Seminarierna ska inte bara vara föreläsningar, utan ledaren ska leda samtal där många får delta.

Senast uppdaterad: 2019-06-19